fbpx

AKUPUNKTUR SOM STØTTEBEHANDLING TIL INVITRO FERTILISERING (IVF)

Mange oppsøker klinikken i forbindelse med at de skal gjennomgå IVF – forsøk, og ønsker å bruke akupunktur som en støttebehandling. I den forbindelse er det mange som lurer på hvordan man best kan benytte seg av akupunktur, hvor mange behandlinger de trenger og når det skal få disse behandlingene. Dette varierer noe fra person til person og hva som er bakgrunnen for at man skal ha en IVF – behandling, men oversikten under kan gi noen retningslinjer for hvordan vi som oftest legger opp behandlingsforløpet.

Dersom dere har hatt IVF – forsøk tidligere og det har vært få egg, eller eggkvaliteten har vært dårlig, eller eggene har “kollapset” underveis er det viktig å få akupunktur før du starter med hormoner. Mange opplever da å få flere egg og kvaliteten blir bedre enn ved forrige forsøk.

Dersom det er mannens sædkvalitet som er problemet er det viktig i han får behandling underveis. Det finnes forskningsrapporter som har vist at akupunktur kan forbedre sædkvaliteten hos menn dersom denne er nedsatt. Men det kan ta tid og selve produksjonen av spermier tar så mye som 10 uker.

Dersom du ikke har hatt IVF – forsøk tidligere er det også fint om du kommer til en konsultasjon mens du står på venteliste for IVF, slik at vi sammen kan lage en plan ut fra din historie.

Virkningen av akupunktur:
• øker blodsirkulasjonen i livmoren og forbedrer slimhinnen, som kan ses ved skanninger.
• Forbedrer ovarienes funksjon med hensyn til å produsere egg av bedre kvalitet.
• Regulerer hormonene med henblikk på å produsere et større antall follikler.
• Minsker bivirkninger fra hormoninntak som hodepine, utilpasshet osv.
• Avbalanserer kroppen og avspenner livmoren.
• Minsker risikoen for abort.

Behandlingen rundt selve egg uttaket og egg innsettingen

Under hormon behandlingen pleier jeg og gi akupunktur en gang i uken. Men det er da viktig å ha en god kontakt med lege med tanke på overstimulering. Dersom man velger og ikke å ta akupunktur under hormonbehandlingen er det viktig å ta akupunktur rett før og etter innsetting. Dette gjøres for å få livmoren og underlivet tiI å slappe mest mulig av og for å øke den lokale sirkulasjonen. Hvis du er i fertilitetsbehandling og har fått flere akupunkturbehandlinger før innsetting er det ikke nødvendig å ta akupunktur umiddelbart før og etter denne. Virkningen av akupunktur bevarer sin intensitet i minst 3 dager etter behandling.

Generelt anbefales det at man får 3 – 4 akupunkturbehandlinger under nedregulering og hormonstimulering. Hvis man er over 35 eller har kjente gynekologiske problemer, eller hvis man har flere enn 3 mislykkede forsøk med IVF eller ICSI bak seg og evt. responderer dårlig på hormoner, anbefaler jeg flere behandlinger. Men start så tidligst som mulig.

Ta gjerne kontakt dersom dere lurer på noe og til lykke med forsøket!

Akupunkturens begrensing går hvor kroppens begrensning går. For det er kroppen som skal utføre arbeidet, mens akupunkturens rolle er å stimulere den til det.

Priser:

Behandling
Pris
Beskrivelse
Førstekonsultasjon
650,- inkl.mva
Varer i ca 45-60 min
Påfølgende behandling
550,- inkl.mva
Behandling som gis etter førstekons. 40-45 min
Fødselsforberedende behandling
625,- inkl.mva
Starter i uke 36-40
Igangsetting av fødsel
875,- inkl.mva
Behandling som gis etter termin
Behandling v/innsetting av befruktet egg
813,- inkl.mva
IVF (Invitro fertilisering)

* Fra 01.01.2022 ble vi akupunktører pålagt av myndighetene å legge til 25% i mva.
* Det er ingen tillegg i pris selv om det blir brukt laser, kopping eller moxa under samme behandling.
* Akupunkturbehandling faller dessverre ikke inn under trygderefusjonstordningen.

Avtalt time som ikke avbestilles innen rimelig tid (kl. 12 dagen før) vil bli fakturert.

Meny