fbpx

AKUPUNKTUR BEHANDLING AV INFERTILITET-KVINNER

Akupunktur kan egne seg godt ved en rekke forhold som gjør at du ikke blir gravid. I noen tilfeller vil akupunkturen benyttes i tillegg til annen medisinsk behandling, hos andre benyttes kun akupunktur. Felles for mange av kvinnene som oppsøker oss for fertilitetsproblemer er plager relatert til menstruasjonen. Vårt fokus vil alltid være på å regulere menstruasjonssyklusen, dempe PMS og menssmerter, samt sirkulere blod og energi i underlivet.
I tillegg til å rette behandlingen mot underlivet kan vi dempe bekymring og uro samt identifisere andre årsaker til problemene ut ifra kinesisk medisin.

Les mer om IVF her.

Livsstilsfaktorer som kan påvirke fertiliteten

For både kvinner og menn kan livsstil påvirke fertiliteten. Et stressende livsmønster med røyking og alkohol innebærer risiko for nedsatt fruktbarhet. Eksponering for tungmetaller og østrogenlignende stoffer kan også bidra negativt. Derfor vil vi alltid gi deg livsstilsråd når du kommer til behandling. Mange opplever at kombinasjonen av våre livsstilsråd og det å legge seg ned med målrettet akupunkturbehandling bidrar til bedre fertilitet.

Priser:

Behandling
Pris
Beskrivelse
Førstekonsultasjon
650,- inkl.mva
Varer i ca 45-60 min
Påfølgende behandling
550,- inkl.mva
Behandling som gis etter førstekons. 40-45 min
Fødselsforberedende behandling
625,- inkl.mva
Starter i uke 36-40
Igangsetting av fødsel
875,- inkl.mva
Behandling som gis etter termin
Behandling v/innsetting av befruktet egg
813,- inkl.mva
IVF (Invitro fertilisering)

* Fra 01.01.2022 ble vi akupunktører pålagt av myndighetene å legge til 25% i mva.
* Det er ingen tillegg i pris selv om det blir brukt laser, kopping eller moxa under samme behandling.
* Akupunkturbehandling faller dessverre ikke inn under trygderefusjonstordningen.

Avtalt time som ikke avbestilles innen rimelig tid (kl. 12 dagen før) vil bli fakturert.

Meny