fbpx

AKUPUNKTUR BEHANDLING AV SMERTER I MUSKEL- OG SKJELETT

Smerter og spenninger i muskel- skjelettsystemet vil oppleves av så godt som alle voksne mennesker fra tid til annen. Faktisk vil så mange som 80% av befolkningen i Norge oppleve å plages med ryggen i løpet av livet og det er til enhver tid om lag 10-15 % som har disse plagene. I tillegg får 50-60% av oss nakkeplager i løpet av livet.

Smerter i muskel og skjelett-systemet kan ofte skyldes ensidig arbeid og overbelastning. Akutt traume kan også oppstå, men er av en sjeldnere årsak. Plagene kan oppstå akutt, eller komme gradvis som følge av feilaktig belastning på en kroppsdel over en lengre periode. Fellesnevneren for mange slike lidelser er at det oppstår en irritasjons-, eller betennelsestilstand i det skadde området.

Smerter og akupunktur

Hvordan smertene oppleves vil bidra til å gi en kinesisk medisinsk diagnose og være med på å bestemme hvilke punkter du får under behandlingen. Blir smertene bedre av bevegelse eller gjør det smertene verre? Våkner du med smerter eller kommer de utover dagen? Er smertene skarpe eller har de en dump karakter? Dette er spørsmål vi gjerne stiller i forbindelse med behandlingen. Avhengig av årsaken til dine smerter vil vi anbefale ro og hvile (feks ved noen typer hodepine) eller bevegelse og trening (som ved kneartrose).

PS: Det er ikke alle smertetilstander som kan trenes bort!
Ved muskel og skjelettplager anbefaler vi akupunktur, IMS og/eller kopping.

Vanlige muskel- og skjelettplager folk oppsøker oss med:
• uspesifikke rygg- og nakkesmerter (Akupunktur anbefales som behandling i de nasjonale kliniske retningslinjene ved langvarige uspesifikke korsryggsmerter).
• Isjias
• korsryggsmerter
• Skuldersmerter
• senebetennelser
• Tensjonshodepine
• «frozen shoulder»
• tennisalbue
• musearm
• knesmerter (også som følge av artrose/slitasjegikt)
• akillesproblemer/akillestendinopati/tendinose
• plantar fascitt

Vi ser også endel idrettsutøvere, blant annet fotballspillere, kampsportutøvere, tennisspillere, friidrettsutøvere og dansere med ulike typer belastningsskader. Mange av disse oppsøker oss for smertelindring før kamper og forestillinger med akutte problemstillinger som strekk og overtråkk. Muskel og skjelettplager fører for mange til nedsatt funksjon/ytelse. I tillegg rapporterer også en del om dårlig livskvalitet grunnet søvnproblemer og nedsatt konsentrasjon som følge av smerter.

Det er alltid hensiktsmessig å oppsøke behandling tidlig ved muskel og skjelettplager. På den måten kan man unngå at smertene blir kroniske, noe som ofte resulterer i et lenger behandlingsforløp. Dersom du plages med kroniske smerter kan akupunktur ofte bidra til bedre livskvalitet ved at du tåler mer før smertene setter deg ut av spill.

Priser:

Behandling
Pris
Beskrivelse
Førstekonsultasjon
650,- inkl.mva
Varer i ca 45-60 min
Påfølgende behandling
550,- inkl.mva
Behandling som gis etter førstekons. 40-45 min

* Fra 01.01.2022 ble vi akupunktører pålagt av myndighetene å legge til 25% i mva.
* Det er ingen tillegg i pris selv om det blir brukt laser, kopping eller moxa under samme behandling.
* Akupunkturbehandling faller dessverre ikke inn under trygderefusjonstordningen.

Avtalt time som ikke avbestilles innen rimelig tid (kl. 12 dagen før) vil bli fakturert.

Meny