fbpx

KVALME/OPPKAST OG AKUPUNKTUR

Kvalme er et vanlig symptom ved en rekke ulike sykdommer og tilstander. Her beskrives kvalme og oppkast etter operasjoner, ved cellegift og svangerskap. Mange pasienter som får cellegift blir kvalme og kaster opp. Symptomene kan være alvorlige og svekke pasientens livskvalitet. Mange får også følelsesmessig utmattelse, og økte kreftrelaterte symptomer slik som vekttap, kraftløshet og generell svakhet.

Postoperativ kvalme og oppkast (PONV) er vanlig hos opptil 80% av pasienter etter narkose (anestesi).

Kvalme og oppkast er vanlig tidlig i svangerskapet. I første trimester mellom 6. og 12. uke er ca 50-80% av gravide kvinner kvalme, 50% har også oppkast og brekninger og hos 20% kan dette vare lenger enn 20 uker. Oppkast over tid kan gi vekttap, dehydrering og elektrolyttforstyrrelser, og føre til sykehusinnleggelse. Kvalme og oppkast er en påkjenning både fysisk og psykisk, og kan påvirke daglige aktiviteter og relasjoner, og resultere i tapt produktivitet og økte helsekostnader.

Medikamenter som brukes for kvalme og oppkast er 5-HT3-reseptorantagonister, antimuskariner, antihistaminer, dopaminantagonister, kortikosteroider og vitaminer (dvs. B6 og B12). Bivirkninger av tidligere legemidler (for eksempel thalidomid) har ført til en forsiktighet på forskrivning av medisiner i første trimester av svangerskapet.

Akupunktur kan benyttes for å redusere kvalme og oppkast generelt, enten om det er postoperativ kvalme og oppkast, kvalme og oppkast ved cellegiftbehandling eller svangerskapsrelatert kvalme og oppkast.

I det nasjonale handlingsprogrammet med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen i Norge anbefales akupunktur som en ikke-medikamentell behandling mot kvalme.

Priser:

Behandling
Pris
Beskrivelse
Førstekonsultasjon
650,- inkl.mva
Varer i ca 45-60 min
Påfølgende behandling
550,- inkl.mva
Behandling som gis etter førstekons. 40-45 min

* Fra 01.01.2022 ble vi akupunktører pålagt av myndighetene å legge til 25% i mva.
* Det er ingen tillegg i pris selv om det blir brukt laser, kopping eller moxa under samme behandling.
* Akupunkturbehandling faller dessverre ikke inn under trygderefusjonstordningen.

Avtalt time som ikke avbestilles innen rimelig tid (kl. 12 dagen før) vil bli fakturert.

Meny