fbpx

FØDSELSFORBEREDENDE AKUPUNKTUR

Hvorfor fødselsforberedende behandling?

Mange ønsker fødselsforberedende behandling av diverse grunner. Noen tenker igangsetting, de er slitne og vil gjerne føde før termin. Andre har lest at akupunkturforskning viser til et kortere fødselsforløp, færre medisinske intervensjoner og lettere fødsel. Dette sier mange studier som er gjort over år hvor det har vært forsket på fødselsforberedende behandling.

Som akupunktør tenker jeg at modning er en prosess som tar litt tid, ingen nåler kan trylle frem en fødsel, det er meningen at man skal gå ca. 40 uker og noen ganger litt lengre før kroppen er klar til fødselsarbeidet. Men mange opplever det som positivt å komme til akupunktur i denne perioden hvor man gradvis tilstreber å gjøre kroppen klar til fødsel.

Hva er fødselsforberedende behandling

Tanken bak fødselsforberedende akupunktur er ikke bare å modne mormunnen, men å tilstrebe å forsterke kroppens egen energi og at kvinnen skal ha det best mulig til å klare å komme i gang med fødsel spontant uten å måtte ta i bruk medikamenter. Videre er det ønskelig å styrke kvinnen generelt, der det er behov slik at hun kan ha et mest komplikasjonsfritt og progresjonsfremmende forløp.

Igangsetting av fødsel

Igangsetting kan forsøkes med akupunktur når du er i uke 41 for om mulig å unngå medisinsk igangsettelse, men jeg synes man har best utbytte av dette når man på forhånd har hatt en del akupunktur timer.

Hvordan gis fødselsforberedende behandling på klinikken

Fødselsforberedende akupunktur startes i uke 36 og noen ganger før. Er du veldig sliten og har mange plager i svangerskapet er det ønskelig at du kontakter oss før. Vi forsøker å styrke kvinnens iboende krefter. Det vil si, er du spesielt sliten, forsøker vi å styrke energinivået ditt. Har du noen grad av angst kan vi hjelpe deg å slappe av sammen med informasjon og ro. Mange har søvnproblemer. Vi opplever at akupunkturen ofte gir bedre søvn. Eller det er kanskje andre ting som manifesterer seg hos akkurat deg. Individuell behandling blir gitt til alle.

Mange av de akupunkturpunkter som brukes er kjent for å kunne trekke sammen livmor og ha effekt på livmorhalsen. Disse punktene er forbudte tidlig i svangerskapet og vi bruker ikke disse før etter uke 36. Mot slutten settes punkter som beveger livmoren mer og sender energien mer nedover. Kvinner som har mye energi og har lite plager behøver bare noen behandlinger de siste tre ukene av svangerskapet.

Priser:

Behandling
Pris
Beskrivelse
Førstekonsultasjon
650,- inkl.mva
Varer i ca 45-60 min
Påfølgende behandling
550,- inkl.mva
Behandling som gis etter førstekons. 40-45 min
Fødselsforberedende behandling
625,- inkl.mva
Starter i uke 36-40
Igangsetting av fødsel
875,- inkl.mva
Behandling som gis etter termin
Behandling v/innsetting av befruktet egg
813,- inkl.mva
IVF (Invitro fertilisering)

* Fra 01.01.2022 ble vi akupunktører pålagt av myndighetene å legge til 25% i mva.
* Det er ingen tillegg i pris selv om det blir brukt laser, kopping eller moxa under samme behandling.
* Akupunkturbehandling faller dessverre ikke inn under trygderefusjonstordningen.

Avtalt time som ikke avbestilles innen rimelig tid (kl. 12 dagen før) vil bli fakturert.

Meny