fbpx

IMS – BEHANDLING (DYP INTRAMUSKULÆR STIMULERING)

En ny forståelse av kroniske smerter!
En meget god metode for å gjenopprette både nervefunksjoner samt” forlenge” den aktuelle muskel, således at både det intramuskulære” presset” (nocisepsjon)- og senedraget avtar. Med dette vil også smertene avta. En går altså på årsak og ikke symptomet.

Myofascial smertesyndrom rommer en stor variert gruppe av smertefulle tilstander i skjelett-muskel-systemet. Smertene affekterer muskler og deres senefester/” attachements”, og kan lokaliseres til de fleste områder i kroppen. Smertene er kjent ved at de benevnes etter smerte- lokalisasjonen; lateral epicondylitt, achillestendinitt, frozen shoulder, lumbago, osv. Slike diagnoser forteller imidlertid ingenting om etiologien. Slike kroniske smerter er dessuten eiendommelige, fordi de synes å opptre, og vedvare selv i fravær av påvisbar bløtdelsskade eller inflammasjon.

Myofasciale smerter er ofte vanskelige å behandle fordi medikasjon og vanlige kjente behandlinger,som f.eks fysioterapi,oftest gir kortvarige forbedringer. Terminologien; myofascial smertesyndrom, har ofte vært brukt som samlebegrep for en rekke vage og uklare smertetilstander i bestemte regioner, uten å ta høyde for den egentlige årsak. Imidlertid vil en grundig undersøkelse kunne avsløre at smertesyndromet er et resultat av utviklet neuropati i skjelett-muskel-systemet.

Det innledende og underliggende problem er mal funksjon av det perifere nervesystemet, og hvor smerte er en av flere fenomener som kan oppstå i forløpet av neuropati. Uttrykket; neuropatisk smerte, er vanligvis benyttet når det gjelder å beskrive akutt –og kronisk smertesyndrom, hvorunder de mekanismer som vedlikeholder smerten er referert til å involvere avvikende somatosensoriske prosesser i det perifere nervesystem eller i sentral nervesystemet. Myofascial smerte kan oppstå fra et område der en ikke finner tegn til skade, eller fra et sted i kroppen hvor det kan påvises funksjonelle forstyrrelser i nervesystemet f.eks. perifer neuropati.

Ved neuropatisk myofascial smerte vil en finne både strukturelle forandringer som muskelforkortning (økt drag på senefester og derved tendinitter), degradert og svekket collagen, samt trofiske forandringer. Disse forhold er medvirkende til den kroniske smerten. Kort fortalt kan en si at muskelforkortningen er et resultat av redusert motorisk innputt i det aktuelle myotomet. F.eks er en kronisk achillestendinitt et ryggproblem fordi en vil finne radikulopati i det aktuelle segmentet for blant annet motorisk forsyning, i dette tilfellet S1 – roten som forsyner musklene gastrocnemius/soleus.

Når en skjønner dette enkle og samtidig kompliserte systemet, vil en rekke kroniske lidelser få et helt nytt perspektiv i forhold til årsak og behandling. Behandlingen dreier seg om å gjenopprette” strømforsyningen” slik at en får reversert den neuropatiske tilstand enten helt eller delvis.

Priser:

Behandling
Pris
Beskrivelse
Førstekonsultasjon
650,- inkl.mva
Varer i ca 45-60 min
Påfølgende behandling
550,- inkl.mva
Behandling som gis etter førstekons. 40-45 min

* Fra 01.01.2022 ble vi akupunktører pålagt av myndighetene å legge til 25% i mva.
* Det er ingen tillegg i pris selv om det blir brukt laser, kopping eller moxa under samme behandling.
* Akupunkturbehandling faller dessverre ikke inn under trygderefusjonstordningen.

Avtalt time som ikke avbestilles innen rimelig tid (kl. 12 dagen før) vil bli fakturert.

Meny