fbpx

AKUPUNKTUR BEHANDLING AV ALLERGIER

Allergisk rhinitt

Allergisk rhinitt betyr betennelse i neseslimhinnen som kan være sesongavhengig (f.eks. pollen-sesongen) eller er helårig. Allergisk rhinitt påvirker rundt 10-40 % av befolkningen over hele verden og har store helse- og økonomiske konsekvenser for samfunnet. Allergi kan påvirke livskvalitet, arbeidsinnsats, søvn og fritidsaktiviteter.

Pollenallergi og andre allergier ser ut til å bli stadig vanligere. Om lag 1 million nordmenn plages med mer eller mindre alvorlig allergi. Andre plages med allergi mot blant annet husdyr, støv eller parfymer. For mange fører dette til nedsatt livskvalitet, nedsatt arbeidskapasitet og sykefravær.
Akupunktur er en trygg behandlingsform og kan benyttes alene, eller som et supplement i behandlingen av allergiplager. Når det gjelder pollenallergi, fokuserer vi på å regulere og styrke immunforsvaret før sesongen, samt dempe symptomer når de oppstår. Det er mest hensiktsmessig å begynne noen måned før allergiplagene er som verst. Dette avhenger av hvilken pollen du er mest allergisk mot, dvs Or, bjørk, timotei osv. For dere som har kryss allergi er det mest vanlig å begynne forebyggende behandling allerede i mars/april.

Symptomer på pollenallergi/allergi

Typiske symptomer er nysing, kløe, tett og rennende nese med vannaktig sekret. Røde, kløende og rennende øyne, hoste, tung- og kortpustethet og andre plager som tretthet, feber, trykkfølelse i hodet er også vanlige.
Endel mennesker opplever at det de først trodde var en forkjølelse aldri ser ut til å gå helt over. Om tilstanden varer over tid, kan den utvikle seg til bihulebetennelse på grunn av slimdannelse og irriterte, hovne slimhinner. Mange med allergi (mot pollen eller andre allergener) opplever at de blir trøtte, uopplagte og sliter med redusert konsentrasjonsevne. De som lider av parfymeallergi kan slite med hodepine, kvalme og tørre og irriterte slimhinner.

Priser:

Behandling
Pris
Beskrivelse
Førstekonsultasjon
650,- inkl.mva
Varer i ca 45-60 min
Påfølgende behandling
550,- inkl.mva
Behandling som gis etter førstekons. 40-45 min

* Fra 01.01.2022 ble vi akupunktører pålagt av myndighetene å legge til 25% i mva.
* Det er ingen tillegg i pris selv om det blir brukt laser, kopping eller moxa under samme behandling.
* Akupunkturbehandling faller dessverre ikke inn under trygderefusjonstordningen.

Avtalt time som ikke avbestilles innen rimelig tid (kl. 12 dagen før) vil bli fakturert.

Meny