fbpx

AKUPUNKTUR BEHANDLING AV PSYKISKE / EMOSJONELLE PLAGER

Psykiske og emosjonelle plager er samlebetegnelser som rommer blant annet lettere angst/uro og depresjon. Vi vil alle utsettes for noen ekstra tøffe påkjenninger, en eller flere ganger i løpet av livet. Det kan være perioder der du skal lese til en viktig eksamen eller prestere på høyt nivå i forbindelse med jobb eller plutselige store endringer i livet, som samlivsbrudd eller det å oppleve dødsfall i nære omgivelser.

Psykiske plager er gjerne tett forbundet med smerter i muskel og skjelettsystemet. En rekke andre symptomer som kan opptre er søvnproblemer, hjertebank, mental rastløshet, bekymring og stress, nedstemthet, lite energi og tiltaksløshet.

Akupunktur ved psykiske plager

I akupunkturen ser vi kropp og psyke under ett og er bevisst på at de påvirker hverandre. Normale følelser som sorg, sinne og bekymring anses som sykdomsfremkallende når de er ubearbeidet i lengre tid.

Akupunktur kan hjelpe deg med å klarne tankene og oppnå mer ro i kroppen. Dette skjer ved at vi bruker punkter spesifikt for disse plagene, og løser opp i blokkeringer som kan oppstå når du blir utsatt for ekstra påkjenninger. Du vil kunne oppleve å få mer energi og overskudd til å håndtere det du opplever i livet ditt akkurat nå.

For noen kan det dreie seg om mer dyptgående plager, og akupunktur kan også være et fint supplement til samtaleterapi og medikamentell behandling.

Priser:

Behandling
Pris
Beskrivelse
Førstekonsultasjon
650,- inkl.mva
Varer i ca 45-60 min
Påfølgende behandling
550,- inkl.mva
Behandling som gis etter førstekons. 40-45 min

* Fra 01.01.2022 ble vi akupunktører pålagt av myndighetene å legge til 25% i mva.
* Det er ingen tillegg i pris selv om det blir brukt laser, kopping eller moxa under samme behandling.
* Akupunkturbehandling faller dessverre ikke inn under trygderefusjonstordningen.

Avtalt time som ikke avbestilles innen rimelig tid (kl. 12 dagen før) vil bli fakturert.

Meny