fbpx

AKUPUNKTUR BEHANDLING AV HODEPINE OG MIGRENE

Spenningshodepine og migrene er en av de hyppigste årsakene til konsultasjoner både innen allmennmedisin og på nevrologiske klinikker. Hodepine forekommer hos 80% av de voksne i Norge. Rundt 5% angir å ha hodepine en eller flere ganger i uken og er mest utbredt hos kvinner. Av de som oppsøker oss vil forsøke alternativer til medikamenter, andre vil benytte akupunktur i tillegg til medisinene de allerede går på. Det finnes en rekke vanlige årsaker til hodepine. Dette kan være økt stress, endret eller økt belastning på nakke og skuldre som følge av feilbelastning, graviditet, søvnplager, dårlig inneklima og spenninger i muskulatur i nakke og rygg. Faktorer som arv, kosthold og medikamentbruk spiller også inn.

Akupunktur benyttes ofte i forbindelse med hodepine både til forebygging og smertelindring. Dersom man i tillegg har muskulære spenninger i rygg, nakke eller kjeve kan det være fint å kombinere behandlingen med IMS eller kopping.
Uavhengig av hvilken type hodepine er nøkkelen til å påvirke den i positiv retning er å tenke helhetlig på problemstillingen. Se sammenhengen mellom plagen, hverdagen og kroppen.

Tensjonshodepine

Tensjonshodepine er betegnelsen som brukes for både sjeldne og hyppige episodiske og kronisk hodepine. Hvordan smerten oppleves, og lokalisasjon vil variere for den enkelte. Tensjonshodepine sitter typisk i nakke/bakhode og smerten kan spre seg fra muskelen øverst på skulderen til tinning/panne. Ofte kan vi under behandling lokalisere hvilke muskler som fremkaller spenningshodepinen. I perioder uten hodepine kan smertene fremprovoseres midlertidig ved å palpere den aktuelle muskulaturen. Dette hjelper oss å fastslå hvor vi skal rette behandlingen.

Migrene

Migrene er anfall med ensidig, sprengende eller pulserende hodepine som varer 4-72 timer. Smertene er ofte ledsaget av kvalme og brekninger, lysskyhet og lysfølsomhet. 10-20% av dem med migrene har såkalt aura. Aura(krystallsyn) er et forvarsel om et migreneanfall, men aura som går over uten migrene forekommer også. Aura kan opptre som flimrende syn eller lysglimt, andre opplever redusert eller endret syn som for eksempel problemer med å bedømme dybde. Årsaken til migrene er ikke kjent, men kan utløses av f.eks. stress, hormonforandringer eller visse typer mat og drikke.

Migrene er en vanlig lidelse. 15% av voksne norske kvinner og 7% av menn har migrene. Ved migrene sitter smerten som regel i den ene halvdelen av hodet. Den kan sitte bak øyet eller spre seg mot nakken. Smerten er ofte skarp, kraftig og pulserende. Nøyaktig hva som skjer i hjernen under et migrene anfall har forskere enda ikke funnet svar på. Det de vet er at under anfall er både hjernens elektriske aktivitet og blodsirkulasjon endret. Andre symptomer kan være merkelige følelser i ansiktet eller en arm, eller plutselig muskelsvakhet.

Akupunktur og migrene

Akupunktur benyttes ofte i forbindelse med migrenesmerter, både til forebygging av migreneanfall og for å lindre symptomer under akutte anfall. Akupunktur kan trygt kombineres sammen med medikamentell behandling som benyttes i forbindelse med migrene. Akupunktur kan også sette søkelys på å lindre plagene man kan ha i forbindelse med migrene, som kvalme og brekninger.

Migrene ser ut til å begynne som et elektrisk fenomen i hjernen som deretter påvirker blodkar, biokjemisk sammensetning, og forårsaker nevrogen inflammasjon. Det antas at man med akupunktur kan stimulere nervesystemet og deler av hjernen, og en slik påvirkning kan resultere i en følelse av fysisk og psykisk velvære. Det kan også se ut til at ved å stimulere visse akupunktur¬punkter, så kan deler av hjernen påvirkes slik at følsomhet for smerte og stress reduseres.

I tillegg til å gi akupunktur vil akupunktøren også en gi en veiledning i forhold til eventuelle kostholdsendringer, trening, bedre søvnrutiner og livsstilsendringer som kan være nyttig for å redusere sjansen for flere migreneanfall.

Akupunktur behandling står i de nasjonale kliniske retningslinjene ved hodepine og migrene.

NB: Dersom du opplever symptomer som endret følelse i ansikt eller plutselig muskelsvakhet uten tidligere å ha hatt migrene er dette noe som krever konsultasjon hos lege.

Priser:

Behandling
Pris
Beskrivelse
Førstekonsultasjon
650,- inkl.mva
Varer i ca 45-60 min
Påfølgende behandling
550,- inkl.mva
Behandling som gis etter førstekons. 40-45 min

* Fra 01.01.2022 ble vi akupunktører pålagt av myndighetene å legge til 25% i mva.
* Det er ingen tillegg i pris selv om det blir brukt laser, kopping eller moxa under samme behandling.
* Akupunkturbehandling faller dessverre ikke inn under trygderefusjonstordningen.

Avtalt time som ikke avbestilles innen rimelig tid (kl. 12 dagen før) vil bli fakturert.

Meny